Pricing - moving services

How much costs moving a house, apartment, office, store or warehouse in Košice, Prešov and other cities?  Here is our pricing.

Pricing for house moving

- minimálna sadzba za sťahovanie je 2 hodiny
-  minimálna   sadzba za chlapa je 2 hodiny
- stojné 0 EUR
- kilometrovné mimo mesta 0,6 EUR/km (17m3) alebo 0,75 EUR/km (20m3) sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- cena za chlapa sa účtuje od príchodu na nakládku až po odchod z vykládky
- chlap navyse 10 EUR/hod
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- cenník je informatívny. Výsledná cena zákazky závisí od mnohých faktorov ako sú poschodie, dostupnosť výťahu, ťažké bremená, vzdialenosti atď.
- príplatok za štátne sviatky a
 za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- pri vypratávaní budov, možný poplatok v zbernom dvore navyše
- pri dlhodobej spolupráci možná zľava
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa požaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Estimated price for a house moving based on its size.

Above mentioned prices are only indicative. The final moving bill depends on following factors: distance, access to pickup and drop off location, floor, furniture disassembly & assembly, packing, etc..

Pricing for office moving

Hodinová sadzba:

- Pracovisko: pracovný stôl, kontajner, stolička, malá skrinka, veľká skriňa a maximálne 10 krabíc
- Pri hodinovej sadzbe minimálna sadzba za sťahovanie je 2 hodiny
- stojné 0 eur
- kilometrovné mimo mesta 0,6 EUR/km (17m3) alebo 0,75 EUR/km (20m3) sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- cena za chlapa sa účtuje od príchodu na nakládku až po odchod z vykládky
- chlap navyše 10 EUR/hod
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- príplatok za schod bez použitia výťahu 0,2  EUR/schod, príplatok za schod s osobným výťahom 0.1 EUR/schod (predpoklad časť nábytku sa presunie po schodoch)
- príplatok za štátne sviatky a za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- pri dlhodobej spolupráci možná zľava
- cenník je informatívny. Výsledná cena zákazky závisí od mnohých faktorov ako sú poschodia, dostupnosť výťahu, ťažké bremená, vzdialenosti atď.
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa vyžaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Pricing for old rubbish disposal

- minimálna sadzba za vypratávanie je 2 hodiny
-  minimálna  sadzba za chlapa je 2 hodiny
- stojné 0 EUR
- kilometrovné mimo mesta 0,6 EUR/km (17m3) alebo 0,75 EUR/km (20m3) sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- cena za chlapa sa účtuje od príchodu na nakládku až po odchod z vykládky
- chlap navyše 10 EUR/hod
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- cenník je informatívny. Výsledná cena zákazky závisí od mnohých faktorov ako sú poschodie, dostupnosť výťahu, ťažké bremená, vzdialenosti atď.
- príplatok za štátne sviatky a za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- možný poplatok v zbernom dvore navyše
- pri dlhodobej spolupráci možná zľava
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa požaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Pricing for heavy items moving.

- Za každý prekonaný meter navyše po rovine, kde nie je možné použiť mechanické a hydraulické zariadenia, účtujeme príplatok vo výške 5% z ceny základnej manipulácie.
- Príplatok za naklápanie/zdvih bremena (napr. do dverí) účtujeme v sume 10% zo základnej ceny manipulácie bremena.

Pricing for furniture assembly & disassembly.

- minimálna sadzba za balenie je 2 hodiny
- stojné 0 EUR
- kilometrovné mimo mesta 0,6 EUR/km (17m3) alebo 0,75 EUR/km (20m3) sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- cena za pracovníka sa účtuje od príchodu na miesto montáže až po odchod
- pracovník navyše 10 EUR/hod
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- víkendy bez príplatku
- príplatok za štátne sviatky a za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- pri dlhodobej spolupráci
 možná zľava
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa vyžaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Pricing for self-moving

- minimálna sadzba za sťahovanie je 2 hodiny
- kilometrovné mimo mesta 0,6 EUR/km (17m3) alebo 0,75 EUR/km (20m3) sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- manipulácia šoféra v cene nieje
- cenník je informatívny. Výsledná cena zákazky závisí od mnohých faktorov ako sú poschodia, dostupnosť výťahu, ťažké bremená, vzdialenosti atď.
- pri dlhodobej spolupráci možná zľava
- príplatok za štátne sviatky a za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa vyžaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Road transport pricing

- minimálna sadzba je 1 hodina
- kilometrovné mimo mesta sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- manipulácia šoféra v cene nie je
- nad 300 km neúčtujeme stojné nad 3 hodiny
- pri dlhodobej spolupráci možná zľava
- pri diaľkovej alebo medzinárodnej preprave vieme poskytnúť individuálnu ponuku
- príplatok za štátne sviatky a za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa vyžaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Pricing for packing & unpacking

- minimálna sadzba za balenie je 2 hodiny
- baliaci materiál nie je v cene
- stojné 0 eur
- kilometrovné mimo mesta 0,6 EUR/km (17m3) alebo 0,75 EUR/km (20m3) sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- cena za pracovníka sa účtuje od príchodu na nakládku až po odchod z vykládky
- pracovník navyše 10 EUR/hod
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- dodanie baliaceho materiálu vopred na samobalenie $17 EUR, mimo mesta: 17 EUR + kilometrovné
- príplatok za štátne sviatky a za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- pri dlhodobej spolupráci 
možná zľava
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa vyžaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Houses & apartments

Pricing for house moving

- minimálna sadzba za sťahovanie je 2 hodiny
-  minimálna   sadzba za chlapa je 2 hodiny
- stojné 0 EUR
- kilometrovné mimo mesta 0,6 EUR/km (17m3) alebo 0,75 EUR/km (20m3) sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- cena za chlapa sa účtuje od príchodu na nakládku až po odchod z vykládky
- chlap navyse 10 EUR/hod
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- cenník je informatívny. Výsledná cena zákazky závisí od mnohých faktorov ako sú poschodie, dostupnosť výťahu, ťažké bremená, vzdialenosti atď.
- príplatok za štátne sviatky a
 za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- pri vypratávaní budov, možný poplatok v zbernom dvore navyše
- pri dlhodobej spolupráci možná zľava
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa požaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Estimated price for a house moving based on its size.

Above mentioned prices are only indicative. The final moving bill depends on following factors: distance, access to pickup and drop off location, floor, furniture disassembly & assembly, packing, etc..

Offices

Pricing for office moving

Hodinová sadzba:

- Pracovisko: pracovný stôl, kontajner, stolička, malá skrinka, veľká skriňa a maximálne 10 krabíc
- Pri hodinovej sadzbe minimálna sadzba za sťahovanie je 2 hodiny
- stojné 0 eur
- kilometrovné mimo mesta 0,6 EUR/km (17m3) alebo 0,75 EUR/km (20m3) sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- cena za chlapa sa účtuje od príchodu na nakládku až po odchod z vykládky
- chlap navyše 10 EUR/hod
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- príplatok za schod bez použitia výťahu 0,2  EUR/schod, príplatok za schod s osobným výťahom 0.1 EUR/schod (predpoklad časť nábytku sa presunie po schodoch)
- príplatok za štátne sviatky a za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- pri dlhodobej spolupráci možná zľava
- cenník je informatívny. Výsledná cena zákazky závisí od mnohých faktorov ako sú poschodia, dostupnosť výťahu, ťažké bremená, vzdialenosti atď.
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa vyžaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Furniture rubbish disposal

Pricing for old rubbish disposal

- minimálna sadzba za vypratávanie je 2 hodiny
-  minimálna  sadzba za chlapa je 2 hodiny
- stojné 0 EUR
- kilometrovné mimo mesta 0,6 EUR/km (17m3) alebo 0,75 EUR/km (20m3) sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- cena za chlapa sa účtuje od príchodu na nakládku až po odchod z vykládky
- chlap navyše 10 EUR/hod
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- cenník je informatívny. Výsledná cena zákazky závisí od mnohých faktorov ako sú poschodie, dostupnosť výťahu, ťažké bremená, vzdialenosti atď.
- príplatok za štátne sviatky a za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- možný poplatok v zbernom dvore navyše
- pri dlhodobej spolupráci možná zľava
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa požaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Heavy items

Pricing for heavy items moving.

- Za každý prekonaný meter navyše po rovine, kde nie je možné použiť mechanické a hydraulické zariadenia, účtujeme príplatok vo výške 5% z ceny základnej manipulácie.
- Príplatok za naklápanie/zdvih bremena (napr. do dverí) účtujeme v sume 10% zo základnej ceny manipulácie bremena.
Furniture assembly

Pricing for furniture assembly & disassembly.

- minimálna sadzba za balenie je 2 hodiny
- stojné 0 EUR
- kilometrovné mimo mesta 0,6 EUR/km (17m3) alebo 0,75 EUR/km (20m3) sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- cena za pracovníka sa účtuje od príchodu na miesto montáže až po odchod
- pracovník navyše 10 EUR/hod
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- víkendy bez príplatku
- príplatok za štátne sviatky a za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- pri dlhodobej spolupráci
 možná zľava
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa vyžaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Self-moving/Taxi truck

Pricing for self-moving

- minimálna sadzba za sťahovanie je 2 hodiny
- kilometrovné mimo mesta 0,6 EUR/km (17m3) alebo 0,75 EUR/km (20m3) sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- manipulácia šoféra v cene nieje
- cenník je informatívny. Výsledná cena zákazky závisí od mnohých faktorov ako sú poschodia, dostupnosť výťahu, ťažké bremená, vzdialenosti atď.
- pri dlhodobej spolupráci možná zľava
- príplatok za štátne sviatky a za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa vyžaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Road transport

Road transport pricing

- minimálna sadzba je 1 hodina
- kilometrovné mimo mesta sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- manipulácia šoféra v cene nie je
- nad 300 km neúčtujeme stojné nad 3 hodiny
- pri dlhodobej spolupráci možná zľava
- pri diaľkovej alebo medzinárodnej preprave vieme poskytnúť individuálnu ponuku
- príplatok za štátne sviatky a za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa vyžaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH

Packing

Pricing for packing & unpacking

- minimálna sadzba za balenie je 2 hodiny
- baliaci materiál nie je v cene
- stojné 0 eur
- kilometrovné mimo mesta 0,6 EUR/km (17m3) alebo 0,75 EUR/km (20m3) sa účtuje od výjazdu z depa po návrat do depa
- cena za pracovníka sa účtuje od príchodu na nakládku až po odchod z vykládky
- pracovník navyše 10 EUR/hod
- účtuje sa každých začatých 30 minút
- dodanie baliaceho materiálu vopred na samobalenie $17 EUR, mimo mesta: 17 EUR + kilometrovné
- príplatok za štátne sviatky a za prácu v čase 20:00 - 7:00 + 50%
- pri dlhodobej spolupráci 
možná zľava
- pri poskytovaní cenovej ponuky sa vyžaduje uviesť pravdivé informácie, inak sa výsledná cena od cenovej ponuky môže výrazne líšiť
- uvedené ceny sú bez DPH